Книги за всеки
 
 

Мисията на Църквата на адвентистите от седмия ден е да провъзгласява вечното евангелие на всички хора в контекста на Тройната ангелска вест от Откровение 14:6-12. Исусовото поръчение ни задължава да водим хората до приемане на Исус като техен личен спасител и до присъединяване към Неговата църква, както и да ги подготвя за скорошното Му завръщане. Това е основата на църковната мисия. Тя се постига чрез проповядване, обучение и служба за поддържане на здравето.
     Още от самото си основаване църквата е имала намерение да формулира и да практикува тази мисия, като проповядва евангелската вест по целия свят. Изразът "глобална мисия" означава да достигаме до народите по целия свят в контекста на техния начин на живот. Адвентистите имат за цел да направят образованието достъпно за всички хора. В сърцевината на адвентната образователна система е заложено убеждението, че всеки човек трябва да има възможност да учи и да се развива.
     Адвентистите вярват също така, че християнският живот включва както духовното, така и физическото здраве. Затова ще откриете, че адвентистите от седмия ден работят активно за запазване на здравето и за цялостното развитие на отделната личност. Признати за бързо развиваща се църква, адвентистите от седмия ден са заети с подобряване на начина на живот на всички хора, но най-вече с даване на практическа помощ на пострадалите от природни бедствия и на тези, които имат нужда от техническа помощ за своето развитие.
     "Правете на другите това, което искате да правят на вас" е фраза добре позната на адвентистите от седмия ден. За да постигнат мисионските цели на християнската църква, адвентистите поддържат свободата на отделната личност, но най-вече наблягат на религиозната свобода за всички хора.
ЗА НАС

© 2009, ЦАСД Ново село и регион
Online Библия